این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش   : نیروگاه اصفهان
برگزار کنندگان همایش  : شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ، انجمن صنفی نیروگاههای ایران ( اصنا )، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
آدرس دبیرخانه            : اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن ،  بلوار شفق - انتهای بلوار شفق شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

تلفن        :  
03133766089
دورنگار    : 
 03137882121

مسئول دبیرخانه : سید حسن یزدی نیا  09131866998
صندوق پستی : 158 - 81785
کد پستی         : 8178615711

وب سایت        :  www.isfahanpsc.ir
ایمیل آدرس     :  info@isfahanpsc.ir
تلگرام              :  isfahanpsc.ir@